Zamenhof

Enkonduko

En la unua numero de La Tradukisto (papere) staras: „La celo de tiu ĉi revueto estas aperigi tradukojn el la islanda lingvo en Esperanton kaj ankaŭ tradukojn el Esperanto en la islandan lingvon.“ Oni tiel povas diri, ke la celo de la revuo estis uzi Esperanton kiel pontlingvon kaj konigi al eksterlandanoj islandan literaturon, kaj inverse, konigi al islandanoj eksterlandan literaturon pere de Esperanto.

Plej multaj, kiuj tradukas en Esperanton, tradukas el sia gepatra lingvo, kaj tial tiaj tradukoj ĝenerale devas esti pli precizaj ol tradukoj faritaj el eksterlanda lingvo. Pro tio ni, la eldonistoj de La Tradukisto, volas instigi esperantistojn en diversaj landoj partopreni en la nova Tradukisto rete kun la celo konigi al siaj samlandanoj literaturon de aliaj popoloj pere de Esperanto kaj al la esperanta mondo esperantajn tradukojn el sia lingvo. Tio ne nur plifortigus komprenon de alilandaj kulturoj, sed ankaŭ plifortigus la gravecon de Esperanto kiel pontlingvo. Se tiu nova tradukreto efektiviĝos, estus plej bone por la diverslandaj partoprenantoj fari inter si kontrakton pri reciproka tradukrajto. Ankaŭ iliaj redakcioj devus fari kontraktojn kun poetoj kaj verkistoj aŭ asocioj de la verkistoj en siaj landoj pri tradukado pere de Esperanto.

   En tiu ĉi nova eldono de rete oni ĉiam aperigu la tekstojn en la originala lingvo kaj traduko al esperanto se esperanto ne estas la originala lingvo. La partoprenantoj tiam povus traduki tekstojn el sia gepatra lingvo al esperanto kaj poste ni aperigu ilin en La Tradukisto. Tiam   aliaj povus traduki la tekstojn el esperanto al sia lingvo.  Ĉiuj legantoj tiam povas legi la originalajn lingvojn kaj la tradukaĵojn kiuj estas pretaj. Tiel ni opinias ke La Tradukisto ne nur estos simpla traduka retejo sed ankaŭ scienca retejo de tradukado.

La malnova papera Tradukisto estis eldonita omaĝe de la fama verkisto kaj esperantisto Þórbergur Þórðarson kaj la nova reta eldono estas eldonita omaĝe de liaj idealoj pri lingva egalrajto de ĉiuj homoj. Kun instiga saluto al ĉiuj esperanto tradukistoj de ĉiuj landoj.

 

12an de marto 2022.

‐ La redakcio de La Tradukisto