Kial vi humiligas min per muteco,

per ne eldirita malkuraĝo?

Kial vi forturnas, kial evitas,

de vojkruciĝo kial vi rifuĝas?

Nian amikecon vi forgesis?

aŭ ĝis nun nur simulis?

Via silento mallum-vualas,

kiu kovras, ne vi elvidiĝas.

De mi vin kial vi kaŝas?

En soleco mia animo frostiĝas!