Outoja ovat nuo
jotka hallitsevat valtakuntia
He taistelevat isänmaan puolesta
tai ihanteen
ja tappavat meitä
joiden ainoa isänmaa on maapallo
ja ainoa ihanne elämä